Irlandzki rząd zatwierdza ustawę o praniu brudnych pieniędzy mającą wpływ na kryptowaluty

0
41

Zgodnie z tym, co 3 stycznia podał do wiadomości Irish Times, organ wykonawczy irlandzkiego rządu zatwierdził ustawę wcielającą w życie Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) – Dyrektywę V AML (Fifth Anti-Money Laundering Directive).

Dyrektywa weszła w życie 9 lipca 2018 roku i ma na celu uzupełnienie przepisów Dyrektywy IV AML, a co za tym idzie, ustanawia nowe ramy prawne dla europejskich organów nadzoru finansowego w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu. Ostateczny termin, kiedy wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej mają włączyć dyrektywę do swoich przepisów, to 20 stycznia 2020 roku.

Dyrektywa V AML ma położyć kres anonimowości rachunków bankowych i oszczędnościowych, a także usprawnić wymianę informacji między organami. Poszerzy również zakres o platformy kryptowalutowe.

Rzeczywistość pokazuje, że pranie brudnych pieniędzy jest naruszeniem prawa, które pomaga funkcjonować poważnym przestępcom i terrorystom. Dążą oni do nadużywania otwartych granic UE, a w związku z tym niezbędne są wielotorowe działania UE. Irlandia zdecydowanie popiera przepisy piątej dyrektywy UE w sprawie prania brudnych pieniędzy. – mówi Minister Sprawiedliwości, Charlie Flanagan.

System Sprawiedliwości, oprócz uznania dyrektywy UE, ma też zaostrzyć obecnie obowiązujące ustawodawstwo. Ma się w tym zawierać wykorzystywanie wirtualnych walut do finansowania terroryzmu i ograniczenie używania kart przedpłaconych.

Wejście w życie ustawy będzie oznaczało większe restrykcje dla instytucji finansowych. Skutkować to będzie zakazem otwierania anonimowych skrytek bankowych i zachowaniem większej staranności w stosunku do nowych klientów.

Zmiany będą także obejmować zapisy bankowe, do których irlandzka policja i CAB (Criminal Assets Bureau) będą miały dostęp w trakcie dochodzenia w sprawach o pranie brudnych pieniędzy.

Unijne Obserwatorium i Forum ds. Blockchain w zeszłym miesiącu przekonywało do cyfrowej wersji walut narodowych na łańcuchu bloków:

Umieszczenie cyfrowych wersji walut narodowych na łańcuchu bloków oznacza, że mogą one stać się integralną częścią inteligentnych umów (smart contracts). Odblokowałoby to wiele potencjalnych usprawnień związanych z łańcuchem bloków poprzez umożliwienie stronom tworzenia automatycznych umów, w tym transakcji bezpośrednich w tych walutach, zamiast używania kryptowalut jako serwera proxy.

Artykuł źródłowy:
https://cointelegraph.com/news/irish-govt-approves-anti-money-laundering-bill-affecting-cryptocurrency

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here